Како да поднесеш жалба до СЕММ?

Забележа плагијаторство, говор на омраза, дискриминирачка содржина и нарушување на приватност во новинарски текст или прилог. Не знаеш каде да се обратиш?! Поднеси жалба до Советот за етика во медиумите во Македонија следејќи ги овие чекори. За дополнителни информации посети ја веб страницата на СЕММ.