Наскоро

наскоро
Наскоро

МИМ подготвува прирачник за граѓански организации, што треба да послужи како образовен ресурс првично за регрантистите на проектот, како и за сите останати од граѓанскиот сектор кои сакаат да работат во областа на медиумската писменост. Прирачникот ќе опфаќа теми што ќе им помогнат на граѓанските организации да го разберат новинарското работење, полесно да комуницираат и да ги информираат своите конститутенти, да реагираат на медиумските дезинформации, како и да креираат медиумски содржини за различни платформи.

Socials