Грешни податоци за изворите

Во Публиката прашува го добивме следното прашање: новинарот ми го погреши името, презимето и местото каде што работам. Како да побарам да се исправи грешката? Одговара Мирче Адамчевски од СЕММ.