Кога стравот е подобар од гневот: како медиумите ги претвораат мигрантите во опасни терористи

Кога стравот е подобар од гневот: како медиумите ги претвораат мигрантите во опасни терористи

Во последните месеци мигрантската криза најпрвин го разниша европското единство и ги доведе во прашање вредностите на толеранцијата, мултикултурноста и...