Како медиумите ги објективизираат лицата со попреченост?

Како медиумите ги објективизираат лицата со попреченост?

„Кога ќе пораснам, ќе бидам инфлуенсер“ - колку пати сме го слушнале ова од деца и млади во последните неколку години? Занимање на иднината, како што наведуваат некои.