Повик за номинации: „Медиум промотер на новинарството како јавно добро – Роберто Беличанец“

Повик за номинации: „Медиум промотер на новинарството како јавно добро – Роберто Беличанец“

Тргнувајќи од премисата дека демократско општество кон кое Македонија се стреми е можно само доколку новинарството се третира како јавно...