Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија

Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија

Документот „Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија“ се фокусира на проблемот со говорот на омраза кој постои...