Во свет кој е осуден на пропаст, дали критичкото размислување е новиот херој?

Во свет кој е осуден на пропаст, дали критичкото размислување е новиот херој?

Критичкото размислување претставува човекова свест која е изложена на секојдневни надворешни влијанија. Справувањето со тие влијанија е почетокот на новиот...

Какви пораки ни испраќаат јавните личности со своите гестови и мимики

Какви пораки ни испраќаат јавните личности со своите гестови и мимики

Невербалната комуникација, гестикулацијата, мимиките, држењето на телото, погледот, начинот на облекување итн. според научните истражувања доминираат во комуникацијата. Тоа особено...