Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Прирачникот „Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации“ нуди преглед на можностите кои ги нудат дигиталните...

Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација

Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација

 За секоја организација е важно својата работа, постигнатите успеси, активностите и настаните да ги споделува на социјалните медиуми. Но, најчесто се соочуваме...