Професионализмот и натаму e „мисловна именка“ за македонското новинарство

Професионализмот и натаму e „мисловна именка“ за македонското новинарство

Уште пред етиката да стане нераздвоен дел од новинарската професија, историски анализирано, главната теза за неморалните практики беше дека новинарството...

Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство

Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста го реализираше истражувањето „Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно...