Истражување: Што мислат граѓаните за медиумското известување во текот на пандемијата со ковид-19

Истражување: Што мислат граѓаните за медиумското известување во текот на пандемијата со ковид-19

Македонскиот институт за медиуми, во соработка со агенцијата М-Проспект, спроведе истражување за ставовите на граѓаните за медиумското известување во текот...