Повик за доделување грантови: Медиумска и информациска писменост за граѓански организации во Македонија

Повик за доделување грантови: Медиумска и информациска писменост за граѓански организации во Македонија

Македонскиот институт за медиуми објавува повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО) со цел градење на нивните капацитети за...