Образование за медиумите – вештини за интеграција во глобалниот свет

Образование за медиумите – вештини за интеграција во глобалниот свет

Воведување медиумска писменост во наставните програми ќе значи оспособување на учениците за анализа и деконструкција на медиумските содржини, препознавање на...