Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Здруженијата на граѓани имаат мошне значајна улога и претставуваат влијателни актери во создавањето свесност за широк спектар прашања поврзани со...