Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Здруженијата на граѓани имаат мошне значајна улога и претставуваат влијателни актери во создавањето свесност за широк спектар прашања поврзани со...

Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации

Прирачникот „Како поефикасно да комуницирате со граѓаните преку дигиталните медиуми: прирачник за граѓански организации“ нуди преглед на можностите кои ги нудат дигиталните...

  • 1
  • 2