Конкурс за текст за декемврискиот број на публикацијата „Новинарството како јавно добро“

Конкурс за текст за декемврискиот број на публикацијата „Новинарството како јавно добро“

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) отвора конкурс за авторски текст на тема „Регулација наспроти саморегулација на медиумите“...