Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација

Избери го вистинскиот социјален медиум за твојата организација

 За секоја организација е важно својата работа, постигнатите успеси, активностите и настаните да ги споделува на социјалните медиуми. Но, најчесто се соочуваме...