Како ја разбирате медиумската писменост?

Како ја разбирате медиумската писменост?

Како граѓанските организации ја разбираат медиумската писменост и како таа им помага во секојдневната работа, во комуницирањето и во справувањето...