И новинарите грешат: Гоце Трпковски

И новинарите грешат: Гоце Трпковски

Новинарот Гоце Трпковски искуство како уредник во скопска редакција раскажува како довербата во младата колешка и недоволната комуникација како уредник...