И новинарите грешат: Билјана Спасеска Георгиевска

И новинарите грешат: Билјана Спасеска Георгиевска

Билјана Спaсеска Георгиевска, уредничката во ТВ Клан споделува искуство кога објавила нецелосно верификувана информација за патните трошоци на поранешна пратеничка....